9+1 αλήθειες για τον Νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό 2021

Ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός ισχύει από την 1η Ιουνίου του 2021 και υπόσχεται σημαντικές ρυθμίσεις με δυνατότητα διαγραφής, τόσο α) για τις Τράπεζες ή τους Διαχειριστές δανείων όσο και β) για το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία (έως 240 δόσεις).

Τι πρέπει όμως να προσέξει μια επιχείρηση ή ένας ιδιώτης πριν υποβάλει αίτηση για τον νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

 1. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Κάθε νομικό αλλά και φυσικό πρόσωπο, μπορεί να υποβάλλει αίτηση για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

 1. Ποιες οφειλές ρυθμίζονται;

Ρυθμίζονται όλες οι οφειλές προς Τράπεζες, Διαχειριστές δανείων, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία.

 1. Θα πρέπει να γνωστοποιήσω όλα τα στοιχεία μου για να συμμετάσχω στη διαδικασία;

Ναι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο οφειλέτης την αίτηση του είναι να συναινέσει σε άρση του φορολογικού και τραπεζικού του απορρήτου, που πρακτικά σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες πιστωτές θα έχουν πρόσβαση στα φορολογικά (π.χ. εισόδημα , περιουσία) και τραπεζικά δεδομένα (π.χ. καταθέσεις). Ακόμη και εάν η αίτηση δεν προχωρήσει, η Γραμματεία του Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ) διατηρεί τα δεδομένα αυτά για μία 3ετία.

 1. Οι πιστωτές μου είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία;

Όχι.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια των Τραπεζών ή των Διαχειριστών δανείων να αποδεχθούν την πρόταση του οφειλέτη για ρύθμιση. Ωστόσο εάν η πλειοψηφία των τραπεζών – διαχειριστών δανείων (τουλάχιστον το 60% επί των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων) συμφωνήσει σε ρύθμιση, τότε η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τους μη συμβαλλόμενους πιστωτές.

 1. Οι Πιστωτές θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες για την ρύθμιση που προτείνουν;

Ναι.

Στην περίπτωση της ρύθμισης, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

 • Η ικανότητα αποπληρωμής.

Όταν δηλαδή ο οφειλέτης πληρώνει μία ρύθμιση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα τα δικά του αλλά και των εγγυητών.

 • Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης πιστωτή.

Από την ρύθμιση που θα εγκριθεί, ο κάθε πιστωτής δεν θα πρέπει να λαμβάνει λιγότερο ποσό χρημάτων από αυτό που θα λάμβανε στη περίπτωση αναγκαστικής ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη και των εγγυητών του (π.χ. πλειστηριασμός κινητών και ακινήτων).

 • Η σύμμετρη ικανοποίηση πιστωτών.

Το «μοίρασμα» των χρημάτων που θα εισπραχθούν από την ρύθμιση θα πρέπει να είναι ανάλογο με την οφειλή του κάθε πιστωτή (δηλ. Δημόσιο, Ασφαλιστικά ταμεία, Τράπεζες και Διαχειριστές δανείων).

Σημείωση: Οι παραπάνω κανόνες, λαμβάνονται υπόψη από τον ηλεκτρονικό αλγόριθμο που χρησιμοποιείται για να διαμορφωθεί η πρόταση ρύθμισης. Ωστόσο, εάν αυτή η πρόταση γίνει αποδεκτή εξαρτάται από τους συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη.

 1. Μπορώ να διαλέξω ποιες από τις οφειλές μου θα ρυθμίσω;

Όχι. Ο νόμος δεν δίνει τέτοια δυνατότητα.

Ο οφειλέτης θα πρέπει να κάνει αίτηση για να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς τις τράπεζες, τους διαχειριστές δανείων, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

 1. Μπορώ να πετύχω διαγραφή οφειλών;

Ναι.

Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής οφειλών εφόσον πληρείται η αρχή περί της «μη χειροτέρευσης των πιστωτών» αλλά και λοιπά χρηματοοικονομικά κριτήρια που θα δικαιολογούν την διαγραφή.

Η διαγραφή θα γίνει εφόσον τηρηθεί πλήρως το πρόγραμμα της ρύθμισης.

Ειδικότερα και σχετικά με την διαγραφή οφειλών του δημοσίου, διαγράφεται πρώτα η παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, ενώ απαγορεύεται η διαγραφή της βασικής οφειλής.

 1. Εάν χρωστάω μόνο στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία μπορώ να ρυθμίσω?

Ναι.

Ακόμη και εάν ο οφειλέτης χρωστάει μόνο στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία, μπορεί να υποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, για να ρυθμίσει. Δες το άρθρο “Νέα Ρύθμιση οφειλών έως 240 δόσεις προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία”.

Η ρύθμιση (που θα αντικαθιστά τυχόν άλλες), προκύπτει από αυτόματο υπολογιστικό εργαλείο, με τις δόσεις να μπορούν να φτάσουν έως τις 240.

 1. Η υποβολή της αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό προστατεύει από τις νομικές ενέργειες των πιστωτών;

Με την υποβολή της αίτησης στον μηχανισμό δίνεται προστασία από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. κατασχέσεις και πλειστηριασμοί) για όσο διαρκεί η διαδικασία (δηλ. έως 2 μήνες). Ωστόσο, δεν μπορεί να ανασταλεί πλειστηριασμός ο οποίος έχει προγραμματιστεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καθώς και η δυνατότητα του πιστωτή να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης δανείου.

 1. Πως μπορώ να μάθω περισσότερα για την διαδικασία;

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας, για την περίπτωση σας.

Δείτε επίσης: «Ξεκολλάει» η Διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις

Δείτε επίσης: Εξωδικαστικός Μηχανισμός ή Απευθείας διαπραγμάτευση με την Τράπεζα για την ρύθμιση Επιχειρηματικών Δανείων;

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

Επικοινωνία