Επιχείρηση και Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Ποιες οι διαφορές με τον παλαιό Εξωδικαστικό και ποιους συμφέρει;

Ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός στο πλαίσιο του ν.4738/2020 για την Δεύτερη ευκαιρία έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή και καλεί όλες τις βιώσιμες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη ηλεκτρονική του πλατφόρμα, ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους (ενήμερες και μη), προς Τράπεζες και Διαχειριστές δανείων έως 420 δόσεις και για το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία έως 240 δόσεις.

Αν και ο προηγούμενος Εξωδικαστικός Μηχανισμός του ν.4469/2017 είχε δώσει μεγάλες υποσχέσεις για να λύσει το γενικότερο πρόβλημα του υπερδανεισμού των Ελληνικών επιχειρήσεων, στη πράξη λειτούργησε για μικρό αριθμό επιχειρήσεων και με μεγάλες καθυστερήσεις.

Γιατί νέος ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός να αποτελεί εξαίρεση;

Με βάση την εμπειρία του προηγούμενου καθεστώτος και με σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας, οι νομοθέτες προχώρησαν στιςακόλουθες βελτιώσεις:

  • Περιορίστηκαν οι Πιστωτές στους Χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία. Προηγουμένως, στους πιστωτές περιλαμβάνονταν και ιδιώτες πιστωτές όπως οι προμηθευτές.
  • Πλέον δίνεταιη δυνατότητα ρύθμισης και ενήμερων οφειλών, ενώ το προηγούμενο καθεστώς έδινε την δυνατότητα ρύθμισης συγκεκριμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  • Δεν είναι απαραίτητη η επικύρωση της συμφωνίας από το Δικαστήριο για να δεσμευτούν και οι μη συμμετέχοντες πιστωτές, όπως προβλέπονταν από το προηγούμενο καθεστώς.
  • Οι ρόλοι του Συντονιστή και του Εμπειρογνώμονα ακυρώθηκαν κάνοντας την διαδικασία πιο απλή και γρήγορη αφήνοντας τον πρώτο ρόλο για την ρύθμιση στους χρηματοδοτικούς φορείς (Τράπεζες ή Διαχειριστές δανείων) οι οποίοι πλέον «έχουν και το μαχαίρι, και το καρπούζι».
  • Η διαδικασία πλέον θα διαρκεί έως δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης. Με το προηγούμενο καθεστώς και με την δυνατότητα των αλλεπάλληλων παρατάσεων, υπάρχουν αιτήσεις που διήρκησαν έως και τρία χρόνια!

Εντάσσονται όλες οι Επιχειρήσεις στον νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Τυπικά ναι.

Τυπικά όλα τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση, καλύπτοντας κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις όπως:

  • Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης να έχει επιβαρυνθεί τουλάχιστον κατά 20% (αφορά μόνο τις ενήμερες οφειλές).
  • Η επιχείρηση να διατηρεί οφειλές άνω των € 10.000 ή οι οφειλές προς έναν χρηματοδοτικό φορέα να μην υπερβαίνουν το 90% προς Τράπεζες, Διαχειριστές δανείων, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία.
  • Η επιχείρηση να μην έχει υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή να έχει κυρηχθεί σε πτώχευση ή να έχει υπαχθεί στον παλαιό πτωχευτικό κώδικα (ν.3588/2007) ή τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Επιχειρήσεων (ν.4469/2017) εκτός και αν έχει παραιτηθεί εγκαίρως.
  • Η επιχείρηση να μην έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση.

Έχω όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Μπορώ να ενταχθώ στον Μηχανισμό;

Η απάντηση είναι όχι απαραίτητα. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, αφορούν την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ωστόσο η τύχη της αίτησης είναι «αλλουνού παπά ευαγγέλιο»;

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι εξαρτάται αποκλειστικά από τους Χρηματοδοτικούς φορείς (Τράπεζες και Διαχειριστές δανείων) εάν ανταποκριθούν στη αίτηση μιας επιχείρησης ώστε να προτείνουν κάποια πρόταση ρύθμισης. Η ρύθμιση των οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, αποτελεί προϋπόθεση ώστε η επιχείρηση να προβεί σε ρύθμιση και των οφειλών της προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Συμπέρασμα

Ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός αναμένεται να λειτουργήσει πιο γρήγορα και απλά από τον προηγούμενο Μηχανισμό, ώστε να ενταχθούν πολύ περισσότερες βιώσιμες επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε Τράπεζες ή Διαχειριστές δανείων αλλά και Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ωστόσο, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός δεν είναι πανάκεια ούτε κάνει για όλες τις περιπτώσεις.

Ο πιστωτής «κλειδί» είναι οι Χρηματοδοτικοί Φορείς (δηλαδή οι Τράπεζες και οι Διαχειριστές Δανείων), οι οποίοι έχουν την αποκλειστική ευχέρεια να αποφασίσουν εάν αποδεχτούν την αίτηση της επιχείρησης και πολύ περισσότερο για την πρόταση ρύθμισης που θα της προσφέρουν.

Η επιχείρηση που μπορεί να αποδείξει ότι είναι βιώσιμη, έχει οφειλές σε πάνω από μία τράπεζες ή Διαχειριστές Δανείων, και έχει κάνει μια καλή προετοιμασία της υπόθεσης της, έχει αυξημένες πιθανότητες να επωφεληθεί από τον Νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας, για την υπόθεση σας.

Δείτε επίσης: Πως μπορώ να πετύχω «κούρεμα» για το δάνειο μου;

Δείτε επίσης: Ποιος είναι ο νούμερο 1 τρόπος για να ρυθμίσεις τα Δάνεια της Επιχείρησης σου;

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα

Επικοινωνία