Εξωδικαστικός Μηχανισμός και 2η ευκαιρία

7 Απαντήσεις στις πιο Συνηθισμένες Ερωτήσεις

Ο νόμος 4738/2020,γνωστός ως «Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας», αντικατέστησε όλους τους μεμονωμένους νόμους για την αφερεγγυότητα (π.χ. τον Νόμο Κατσέλη, τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Επιχειρήσεων και τον πτωχευτικό Νόμο) και δίνει την δυνατότητα σε ιδιώτες και Επιχειρήσεις να ρυθμίσουντις οφειλές τους  προς Τράπεζες, Διαχειριστές δανείων, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία.

Ωστόσο, καθώς ο συγκεκριμένος νόμος άρχισε να εφαρμόζεται πολύ πρόσφατα, δεχόμαστε αρκετά ερωτήματα τόσο ως προς την διαδικασία όσο και ως προς την ουσία, των επιλογών ρύθμισης που δίνει ο νέος νόμος.

Μερικά από τα πιο βασικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:

  1. Μπορώ να επιλέξω ποιες οφειλές θα ρυθμίσω μέσω του Εξωδικαστικού;

Όχι. Ρυθμίζονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές προς τις Τράπεζες, τους Διαχειριστές Δανείων, το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία.

Μόνο στη περίπτωση που δεν έχετε οφειλές προς Τράπεζες, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν ξεχωριστά οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία.

  1. Πόσο διαρκεί η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού;

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, διαρκεί έως 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης στη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

  1. Είναι υποχρεωμένοι οι Πιστωτές να μου προσφέρουν ρύθμιση;

Εξαρτάται από το είδος του Πιστωτή.

Οι Τράπεζες και οι Διαχειριστές Δανείων δεν είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν ρύθμιση στον Οφειλέτη και μάλιστα δεν είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν καν στη διαδικασία εάν δεν το επιθυμούν.

Το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν ρύθμιση, με την προϋπόθεση όμως, ότι ο οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος.

  1. Είμαι υποχρεωμένος να αποδεχθώ την ρύθμιση που θα μου προτείνουν οι Πιστωτές;

Όχι. Μπορείτε  να απορρίψετε την πρόταση των Πιστωτών εάν δεν την κρίνετε συμφέρουσα.

  1. Τι να διαλέξω; Τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ή την Πτώχευση;

Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τους οφειλέτες με την απάντηση να εξαρτάται από την περίπτωση.

Ωστόσο, υπάρχει ένας βασικός «μπούσουλας» ώστε ο οφειλέτης να επιλέξει μία από τις δύο επιλογές.

Για παράδειγμα, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός είναι καταλληλότερος για ενεργές επιχειρήσεις (είναι προϋπόθεση) και ιδιώτες που οφείλουν σε άνω των μία Τραπεζών αλλά και σε Δημόσιο – Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ο βασικός λόγος, είναι ότι ο οφειλέτης μπορεί να επιδιώξει με μόνο μία διαδικασία μία συνολική ρύθμιση με όλους τους πιστωτές του, χωρίς να πρέπει να διαπραγματεύεται με τον καθένα ξεχωριστά, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει από άποψη χρόνου ή και αποτελέσματος (π.χ. μια κακή συμφωνία).

Από την άλλη μεριά, η πτώχευση (πλέον και για ιδιώτες) θέλει μεγαλύτερη προσοχή, γιατί σημαίνει αυτόματα και την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, με σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών του.

Η επιλογή της πτώχευσης φαίνεται να είναι η πιο κατάλληλη για περιπτώσεις που ο οφειλέτης οφείλει υπέρογκα ποσά και δεν έχει περιουσιακά στοιχεία ή αυτά είναι χαμηλής αξίας σε σχέση με το χρέος του.

Η διαγραφή των οφειλών πραγματοποιείται από 1 έως 3 έτη από την έκδοση της δικαστικής απόφασης (ανάλογα με το εάν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία ο οφειλέτης ή όχι) ενώ εάν κατά το διάστημα αυτό,  τα εισοδήματα του υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του, τότε η όποια διαφορά, αποπληρώνει το χρέος προς τους πιστωτές.

  1. Μπορώ να υποβάλλω εγώ ο ίδιος (ή ίδια) την αίτηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού?

Αν και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εξολοκλήρου από τον οφειλέτη, η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προβλέπει και την επιλογή του συμβούλου για την υποβολή της.

Ο λόγος είναι, ότι στις πιο σύνθετες περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός πιστωτών ή και μεγάλη ακίνητη περιουσία που πρέπει να δηλωθεί, οι τεχνικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά.

  1. Η αίτηση στον Εξωδικαστικό μου δίνει προστασία από τις νομικές ενέργειες των πιστωτών μου;

 Ναι. Με την υποβολή της αίτησης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του πλειστηριασμού που έχει προγραμματιστεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καθώς και σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες (π.χ. κατάσχεση).

Η αναστολή των αναγκαστικών ενεργειών διακόπτεται με την κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή της απόρριψης της.

  

Συμπέρασμα

Συμφέρει η ένταξη στο νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Η απάντηση είναι, εξαρτάται!

Άλλωστε δεν είναι όλες οι λύσεις, κατάλληλες για όλους !

Υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται παραπάνω, ωστόσο η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική με τις δικές της παραμέτρους και ιδιαιτερότητες.

Για αυτό, τα στοιχεία της κάθε υπόθεσης θα πρέπει να μελετώνται προσεκτικά και με επιμέλεια, ώστε να αποφεύγονται λάθη που μπορούν να κοστίσουν, καθώς η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά !

Η πολυετή εμπειρία και η εξειδίκευση μας εγγυάται υψηλά ποσοστά επιτυχίας στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Ρωτήστε μας τώρα για την περίπτωση σας.

Δείτε επίσης: Νέα Ρύθμιση οφειλών έως 240 δόσεις προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία

Δείτε επίσης:Πτώχευση Επιχειρήσεων και 2η Ευκαιρία. 10 + 1 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε.

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

Επικοινωνία