Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο νέος νόμος «Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» (ν.4738/2020), δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διευθετήσουν το σύνολο των οφειλών τους , προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά ταμεία, τις Τράπεζες και τους Διαχειριστές δανείων (Funds).
Ειδικότερα, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, δίνει την δυνατότητα ρύθμισης έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία και έως 420 δόσεις για τις Τράπεζες και τους Διαχειριστές δανείων (Funds) με δυνατότητα διαγραφών.

Ποιους αφορά;

Όλα τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα (δηλ. Μισθωτοί, Ελεύθεροι επαγγελματίες, Ατομικές και άλλες Επιχειρήσεις), που διατηρούν οφειλές άνω των 10.000€, σε Τράπεζες ή Διαχειριστές Δανείων, Δημόσιο (ΑΑΔΕ οφειλές) και Ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον, εντάσσονται και οι οφειλές υπέρ τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ, (π.χ. οφειλές σε Δήμους).

Ποια είναι η διαδικασία;

Η αίτηση ρύθμισης, υποβάλλεται από τον οφειλέτη (ή από τον εξουσιοδοτημένο σύμβουλο του), στη «ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών» μέσω της ιστοσελίδας της Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και καθώς συμφωνήσει ο οφειλέτης με την πλειοψηφία των πιστωτών (δηλ. Τράπεζες, Διαχειριστές δανείων, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία), τότε οι δύο πλευρές προχωρούν στη υπογραφή της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Οφειλών.

Ποια τα πλεονεκτήματα;

 • Η διαδικασία αυτή, ρυθμίζει όλες τις οφειλές του Οφειλέτη (Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο) προς Δημόσιο και Τράπεζες – Διαχειριστές δανείων (Servicers). Επίσης, ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει από την διαδικασία ρυθμισμένες ή ενήμερες οφειλές προς Τράπεζες & Διαχειριστές δανείων.
 • Οι ρυθμίσεις προς το Δημόσιο προβλέπουν κούρεμα (κατά περίπτωση) και ρύθμιση έως 240 δόσεις με συνολικό επιτόκιο 3%.
 • Οι ρυθμίσεις προς τις Τράπεζες και τους Διαχειριστές δανείων (Servicers – Funds) προλέπουν κούρεμα (κατά περίπτωση), μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και ρύθμιση έως 420 δόσεις.
 • Προστασία για τα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη, καθώς η συμμετοχή του οφειλέτη στη διαδικασία, αναστέλλει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και πλειστηριασμούς στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας.
 • Η συνολική ρύθμιση των οφειλών προς τις Τράπεζες, Διαχειριστές δανείων, Δημόσιο & Ασφαλιστικά ταμεία επιτυγχάνεται εάν τουλάχιστον το 60% της πλειοψηφίας των πιστωτών συμφωνήσει, υποχρεώνοντας το υπόλοιπο 40% των πιστωτών να ακολουθήσει.

Γιατί Εμείς;

 • Ασχολούμαστε με την διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού από την αρχή της λειτουργίας της, τον Ιούνιο του 2021.
 • Διαθέτουμε γνώση, εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη αναδιάρθρωση και ρύθμιση τραπεζικών οφειλών και αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και συνέπεια, την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
 • Είμαστε πιστοποιημένοι Σύμβουλοι στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ), η οποία και εποπτεύει την όλη διαδικασία για το Υπουργείο Οικονομικών.
 • Έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία δεκάδες αιτήσεις στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, με ποσοστά επιτυχίας που φτάνουν το 99%.

Success Stories 

To γραφείο μας, έχει πετύχει μέσω της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, μεγάλο αριθμό μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων οφειλών με διαγραφές, που φτάνουν τις 240 δόσεις για Δημόσιο και ΕΦΚΑ και τις 420 δόσεις για τις Τράπεζες και τους Διαχειριστές δανείων (Servicers).

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

 • Πρατήριο υγρών καυσίμων (Ομόρρυθμη Εταιρεία) στον Ασπρόπυργο Αττικής, με οφειλές 270χιλ. € σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, πέτυχε την ρύθμιση των 240 δόσεων, με διαγραφή 10% επί του συνόλου των οφειλών.
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας (οδικές μεταφορές με φορτηγό) από την περιοχή της Καβάλας με οφειλές ποσού 91χιλ. € προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ πέτυχε ρύθμιση 240 δόσεων με διαγραφή 40%, ενώ παράλληλα για οφειλές ποσού 95χιλ. € προς μία Τράπεζα πετύχαμε ρύθμιση 420 δόσεων με διαγραφή ποσού 5%.
 • Εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, με οφειλή 305 χιλ. € προς ΑΑΔΕ από πρόστιμα, πέτυχε διαγραφή 205 χιλ. € με ρύθμιση 240 δόσεων για το υπόλοιπο ποσό.
 • Ομόρρυθμη εταιρεία στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, για οφειλές € 178χιλ, προς ΑΑΔΕ & Ασφαλιστικά ταμεία, πέτυχε διαγραφή 30 χιλ. €, ενώ για το υπόλοιπο ποσό πήρε ρύθμιση 240 δόσεων.
Επικοινωνήστε για την περίπτωση σας.
Επικοινωνία