Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο νέος νόμος «Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας» (ν.4738/2020), δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διευθετήσουν το σύνολο των οφειλών τους , προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά ταμεία, τις Τράπεζες και τους Διαχειριστές δανείων (Funds).
Ειδικότερα, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, δίνει την δυνατότητα ρύθμισης έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία και έως 420 δόσεις για τις Τράπεζες και τους Διαχειριστές δανείων (Funds) με δυνατότητα διαγραφών.

Ποιους αφορά;

Όλα τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα (δηλ. Μισθωτοί, Ελεύθεροι επαγγελματίες, Ατομικές και άλλες Επιχειρήσεις), που διατηρούν οφειλές άνω των 10.000€, σε Τράπεζες ή Διαχειριστές Δανείων, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον, εντάσσονται και οι οφειλές υπέρ τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ, (π.χ. οφειλές σε Δήμους).

Ποια είναι η διαδικασία;

Η αίτηση ρύθμισης, υποβάλλεται από τον οφειλέτη (ή από τον εξουσιοδοτημένο σύμβουλο του), στη «ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών» μέσω της ιστοσελίδας της Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και καθώς συμφωνήσει ο οφειλέτης με την πλειοψηφία των πιστωτών (δηλ. Τράπεζες, Διαχειριστές δανείων, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία), τότε οι δύο πλευρές προχωρούν στη υπογραφή της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Οφειλών.

Γιατί Εμείς;

  • Ασχολούμαστε με την διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού από την αρχή της λειτουργίας της, τον Ιούνιο του 2021.
  • Διαθέτουμε γνώση, εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη αναδιάρθρωση και ρύθμιση οφειλών και αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
  • Είμαστε πιστοποιημένοι Σύμβουλοι στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ), η οποία και εποπτεύει την όλη διαδικασία για το Υπουργείο Οικονομικών.
  • Έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία δεκάδες αιτήσεις στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, με ποσοστά επιτυχίας που φτάνουν το 99%.

Success Stories 

To γραφείο μας, έχει πετύχει μέσω της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, μεγάλο αριθμό μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων οφειλών που φτάνουν και το μέγιστο αριθμό δόσεων που προσφέρει η διαδικασία, δηλαδή των 240 μηνιαίων δόσεων για Δημόσιο και ΕΦΚΑ και 420 δόσεις για Τράπεζες με διαγραφές.

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

  • Πρατήριο υγρών καυσίμων (Ομόρρυθμη Εταιρεία) στον Ασπρόπυργο Αττικής, με οφειλές 270χιλ. € σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, πέτυχε την ρύθμιση των 240 δόσεων, με διαγραφή 10% επί του συνόλου των οφειλών.
  • Ελεύθερος Επαγγελματίας (οδικές μεταφορές με φορτηγό) από την περιοχή της Καβάλας με οφειλές ποσού 91χιλ. € προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ πέτυχε ρύθμιση 240 δόσεων με διαγραφή 40%, ενώ παράλληλα για οφειλές ποσού 95χιλ. € προς μία Τράπεζα πετύχαμε ρύθμιση 420 δόσεων με διαγραφή ποσού 5%.
  • Συνταξιούχος από την περιοχή του Αγρινίου, με οφειλές 53,5χιλ. € προς το Δημόσιο, πέτυχε ρύθμιση 240 δόσεων.
  • Δημόσιος Υπάλληλος από την Κάρπαθο, με οφειλές 15,8χιλ. € προς το Δημόσιο, πέτυχε ρύθμιση 84 δόσεων.
Επικοινωνήστε για την περίπτωση σας.
Επικοινωνία