Κούρεμα στα δάνεια των Fund

Κατόπιν εξαγγελιών της κυβέρνησης, θεσπίζεται νέα δυνατότητα για κούρεμα δανείων μέσω της σύστασης εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs).

Διέξοδος για χιλιάδες δανειολήπτες

Η σύσταση των εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs), θα δώσει διέξοδο σε χιλιάδες δανειολήπτες τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και μικρομεσαίες να πετύχουν το «κούρεμα» του δανείου τους και να ανταποκριθούν ευκολότερα στη εξυπηρέτηση του υπολοίπου δανείου.

Μην ξεχνάμε ότι η μερική διαγραφή ενός δανείου, με την αποπληρωμή ενός σημαντικού μέρους του είτε εφάπαξ ή σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι μια πρακτική που ακολουθούν τα Διαχειριστές δανείων -Funds ήδη.

Ωστόσο, για τους περισσότερους από τους δανειολήπτες η πρόσβαση σε δανεισμό από το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απαγορευτική, καθώς έχουν κόκκινα δάνεια που βρίσκονται στις λίστες του Τειρεσία.

Πως γίνεται το «κούρεμα»;

Εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs) πρόκειται να αναλάβουν την χρηματοδότηση οφειλετών (φυσικών και νομικών προσώπων) με σκοπό την εξαγορά των  τιτλοποιημένων δανείων τους από τα Funds.

Η εξαγορά του δανείου από το SPV, προϋποθέτει ότι θα συνοδεύεται από «κούρεμα» δανείου (Discounted Pay-Off) από την πλευρά του Fund.

Το «κουρεμένο» δάνειο, θα μεταφέρεται στη νέα εταιρεία (όχι τράπεζα) μαζί με την εξασφάλιση του (π.χ. προσημείωση ή υποθήκη). Στη συνέχεια, ο οφειλέτης θα κάνει μια νέα συμφωνία αποπληρωμής του δανείου του, με την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) που αγόρασε το δάνειο του.

Πόσο «κούρεμα» μπορώ να πετύχω για το δάνειο μου;

Είναι συνήθως η πρώτη ερώτηση του οφειλέτη, όταν συζητάμε για το δάνειο του.

Για το θέμα αυτό έχουμε γράψει ένα ολόκληρο άρθρο με τίτλο «Πως μπορώ να πετύχω «κούρεμα» για το δάνειο μου;»

Όσον αφορά την πώληση του δανείου σε SPV για να συμφωνηθεί το «κούρεμα», το fund θα πρέπει πρώτα να αποτιμήσει την αξία του δανείου, για να κάνει την πρόταση του.

Συνεπώς, το Fund για να καταλήξει στη τιμή που θα ζητήσει από το SPV, θα πρέπει πρώτα να απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήματα.

Υπάρχει ενεργή ρύθμιση για το δάνειο ή όχι;

Ποια είναι η αξία της εξασφάλισης και ποιο ποσοστό του δανείου καλύπτει;

Το νομικό πρόσωπο – οφειλέτης λειτουργεί ή όχι; Αν λειτουργεί ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία του;

Εάν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, έχει χαρακτηριστεί «ευάλωτος οφειλέτης»; Εάν όχι, ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία του;

Το δάνειο έχει καταγγελθεί ή όχι; Εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι νομικές ενέργειες;

Αυτές είναι μόνο λίγες από τις ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσει το ίδιο το Fund ώστε να καταλήξει σε μία τιμή πώλησης του δανείου, που το ίδιο θεωρεί συμφέρουσα. Ωστόσο, η τελική τιμή πώλησης του δανείου, αναμένεται να οριστικοποιηθεί κατόπιν της αντιπρότασης του SPV.

Cepal,Dovalue,Intrum

Γιατί όμως να «κουρέψουν» οι Διαχειριστές Δανείων – Fundsκόκκινο δάνειο”;

Γιατί πολύ απλά, από την εξαγορά του δανείου από SPV, η εταιρεία διαχείρισης δανείων θα προτιμήσει να εισπράξει τοις μετρητοίς σήμερα ή σε ένα κοντινό χρονικό διάστημα (κάτω του έτους) ένα μεγάλο ποσοστό του δανείου, παρά να περιμένει να βρίσκεται σε αβεβαιότητα για το τι θα εισπράξει στο μέλλον μέσω ρύθμισης ή μέσω πολυέξοδων νομικών ενεργειών (π.χ. κατασχέσεις και πλειστηριασμός).

Επιπλέον, μην ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος των δανείων που έχουν αγοράσει τα funds, αφορούν δάνεια που βρίσκονται σε προχωρημένες νομικές ενέργειες με δανειολήπτες που δεν «ιδρώνει το αυτί τους» και μόνο μια γενναία περικοπή της οφειλής, θα μπορούσε να τους επαναφέρει στο “τραπέζι της διαπραγμάτευσης”.

Ειδικά για την πλειονότητα των οφειλετών που είναι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρατηρείται συχνά οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προχωρήσει στη σύσταση άλλων επιχειρήσεων (“καθαρών” στο Τειρεσία) μέσω των οποίων συνεχίζουν κανονικά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος. Μάλιστα, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, την νέα επιχείρηση να την έχουν ιδρύσει τα ενήλικα παιδιά του οφειλέτη ή άλλα συγγενικά πρόσωπα, και να την διαχειρίζεται κανονικά ο οφειλέτης.

Ποιο το όφελος για την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) να εξαγοράσει ένα κόκκινο δάνειο;

Προφανώς η εξαγορά ενός χαρακτηρισμένου κόκκινου δανείου προϋποθέτει ρίσκο για την εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV). Γιατί λοιπόν να το κάνει;

Κατά πρώτον, το SPV θα προβεί σε αξιολόγηση του κόκκινου δανείου πριν το εξαγοράσει.

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο που θα λάβει υπόψη κατά την αξιολόγηση, είναι το ποσοστό του «κουρέματος» που θα προσφέρει το Fund στη περίπτωση της εξαγοράς του δανείου. Επίσης, άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι εξασφαλίσεις που έχει το δάνειο και η αξία τους. Για παράδειγμα, το δάνειο εξασφαλίζεται με ακίνητο; Τι είδους; (αστικό ή εμπορικό) Ποιας αξίας; Το ακίνητο έχει ειδικά θέματα; (π.χ. πολεοδομικές παραβάσεις που πρέπει να νομιμοποιηθούν;)

Και το τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, έχει να κάνει με την πραγματική οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στο νέο δάνειο που θα συναφθεί με το SPV, ώστε αυτό να αποπληρωθεί ομαλά. Επιπλέον, το SPV θα κληθεί να συμφωνήσει με έναν οφειλέτη που στο παρελθόν δεν τήρησε τα συμφωνημένα για την αποπληρωμή του δανείου του και θα πρέπει να εκτιμήσει εάν η αδυναμία αυτή προήλθε από παράγοντες που ο ίδιος δεν μπόρεσε να διαχειριστεί (π.χ. περιορισμός του εισοδήματος, θέματα υγείας, εξωτερικοί παράγοντες κ.α.) ή πρόκειται για στρατηγικό κακοπληρωτή, που καλό θα είναι να αποφύγει.

Με συμφέρει η πώληση του δανείου μου από το Fund σε SPV;

Η προφανής απάντηση είναι ότι σας συμφέρει η πώληση, όταν αυτή συνοδεύεται με ένα ικανοποιητικό «κούρεμα». Ωστόσο, σημαντικό είναι και το πλάνο πληρωμής που θα συμφωνηθεί με το SPV στη συνέχεια, ποιες καταβολές θα προβλέπει, ποια η διάρκεια της ρύθμισης και ποιο το κόστος δανεισμού (επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό), ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο “να πάτε για μαλί, και να βγείτε κουρεμένοι”.

Αντί επιλόγου

Η πρόθεση της πολιτείας, για την θέσπιση νόμου με σκοπό το «κουρεμα» κόκκινων δανείων (που ανήκουν σε funds) με την πώληση τους σε εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs), κινείται στη σωστή κατεύθυνση καθώς αναμένεται «αποδεσμεύσει» χιλιάδες δανειολήπτες (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) από ένα φαύλο κύκλο κόκκινων δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες (οικονομική κρίση, ακρίβεια, πληθωρισμός).

Ωστόσο, αυτή η πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο και μένει να δούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις αλλά και την εφαρμογή της στη πράξη, για να διαμορφώσουμε τελική άποψη για την συμβολή της στο κοινωνικό ζήτημα των κόκκινων δανείων.

Διαθέτουμε 20ετή εμπειρία στη αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων και μπορούμε να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά, στη επίλυση του προβλήματος χρέους που αντιμετωπίζετε.

Ενδεικτικές Επιτυχίες μας.

Επικοινωνήστε για την περίπτωση σας.

 

Επικοινωνία