Πως μπορώ να πετύχω «κούρεμα» για το δάνειο μου;

Πολλά ακούγονται για κουρέματα δανείων που κάνουν οι Τράπεζες ή οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicers που εκπροσωπούν funds) σε ποσοστά που φτάνουν και το 99% (!!), δημιουργώντας την εντύπωση ότι το «κούρεμα» σε ένα κόκκινο δάνειο, είναι κάτι εύκολο έως και δεδομένο.

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι τελείως διαφορετική.

Οι Τράπεζες και οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων ακόμη περισσότερο, δεν έχουν λόγο να διαγράψουν ένα δάνειο εάν μπορούν να το εισπράξουν.

Η μόνη περίπτωση που θα συζητήσουν την περίπτωση της διαγραφής δανείου, είναι όταν θα τους είναι ξεκάθαρο πως δεν θα μπορούν να το εισπράξουν στο σύνολο του.

Μόνον τότε οι πιστωτές έχουν λόγο, να προσφέρουν «κούρεμα» ώστε να «δελεάσουν» τον οφειλέτη να πληρώσει τουλάχιστον ένα μέρος της οφειλής του.

Ποιες λοιπόν είναι οι προϋποθέσεις για έναν δανειολήπτη, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, επιχείρηση ή ιδιώτης, να πετύχει «κούρεμα» στα κόκκινα δάνεια του?

 

Προϋπόθεση 1η: Υπάρχει «εξασφαλιστικό άνοιγμα» ?

Απαραίτητη προϋπόθεση για το «κούρεμα» ενός δανείου, είναι να μην είναι πλήρως εξασφαλισμένο.

Για παράδειγμα, εάν ένα δάνειο ποσού € 500.000 εξασφαλίζεται με ένα ακίνητο (π.χ. κατοικία) με εμπορική αξία επίσης € 500.000, τότε δεν υπάρχει «εξασφαλιστικό άνοιγμα» και κανένας λόγος να σου προτείνει η Τράπεζα (ή ο Servicer) «κούρεμα» δανείου. Δηλαδή το δάνειο είναι πλήρως εξασφαλισμένο.

Εάν όμως η εμπορική αξία του ακινήτου είναι μικρότερη, π.χ € 400.000, τότε η αξία των εξασφαλίσεων θα είναι κατά € 100.000 μικρότερη από την οφειλή (δηλ. € 500.000 – € 400.000).

Τότε ο πιστωτής έχει κίνητρο να σου διαγράψει το ποσό των € 100.000, καθώς δεν θα μπορεί να το εισπράξει από την ρευστοποίηση της εξασφάλισης του.

Προϋπόθεση 2η: Ο Δανειολήπτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία ?

Όπως είδαμε, απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχεις «κούρεμα» στο δάνειο σου, είναι η αξία των εξασφαλίσεων που έχεις δώσει να υπολείπεται από την οφειλή.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό…

Για να αποφασίσει η Τράπεζα ή Εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων να προχωρήσει σε διαγραφή δανείου, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι ο οφειλέτης δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία (πέραν από τις εξασφαλίσεις του δανείου) τα οποία θα μπορούσαν να ρευστοποιηθούν για να πληρωθεί μέρος ή όλο το δάνειο. Για παράδειγμα, ο οφειλέτης θα μπορούσε να έχει ένα άλλο ακίνητο (π.χ. διαμέρισμα) που δεν είναι προσημειωμένο στη Τράπεζα και να συμφωνήσει να το πουλήσει για να πετύχει ευνοικούς όρους για την ρύθμιση του δανείου του.

Στη περίπτωση ωστόσο, που έχεις τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να πωληθούν αλλά εσύ δεν συναινείς, τότε η Τράπεζα όχι μόνο δεν θα προχωρήσει σε διαγραφή αλλά θα σε θεωρήσει και στρατηγικό κακοπληρωτή.

Προϋπόθεση 3η: Το είδος του Δανείου παίζει ρόλο ?

Όσον αφορά το θέμα της διαγραφής των δανείων, το είδος του δανείου παίζει το ρόλο του.

Έτσι για παράδειγμα, το καταναλωτικό δάνειο ή/και η πιστωτική κάρτα, που είναι κατά βάση χωρίς εξασφαλίσεις και μικρού ποσού, είναι πολύ πιο εύκολο να διαγραφούν από την Τράπεζα. Η νομική διεκδίκηση σε αυτές τις περιπτώσεις, αποδεικνύεται συχνά να είναι «χάσιμο» χρόνου και περιττό κόστος για τον πιστωτή.

Αντιθέτως, στη περίπτωση των επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων τα οποία κατά κανόνα έχουν εξασφαλίσεις (κυρίως ακίνητα) και τα ποσά είναι μεγάλα, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Έτσι στη περίπτωση που το προσημειωμένο ακίνητο είναι εμπορικό, η Τράπεζα θα κοιτάξει πρώτα να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες να το πωλήσει (είτε συναινετικά είτε μέσω πλειστηριασμού) και μετά θα εξετάσει το ενδεχόμενο της διαγραφής.

Κούρεμα δανείων και Νέος Πτωχευτικός Κώδικας (Ρύθμιση Οφειλών – 2η Ευκαιρία)

Ο νεοψηφισθής Πτωχευτικός κώδικας, φέρνει σημαντικές αλλαγές για την ρύθμιση οφειλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς αντικαθιστά όλους του μεμονωμένους νόμους ρύθμισης οφειλών που ίσχυαν μέχρι σήμερα (π.χ. Εξωδικαστικός Μηχανισμός, Νόμος Κατσέλη, Προστασία κύριας κατοικίας, παλαιός Πτωχευτικός νόμος κ.α.).

Ειδικότερα, για το θέμα της διαγραφής των οφειλών ο νέος πτωχευτικός νόμος δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες να απαλλαγούν από τις οφειλές τους σε Τράπεζες, Servicers και Δημόσιο (αν δεν μπορούν να τηρήσουν μακροχρόνια ρύθμιση έως 20 έτη).

Έτσι, αφού ο οφειλέτης υποβάλει αίτηση πτώχευσης στο δικαστήριο, μπορεί να πετύχει «κούρεμα» των οφειλών του (μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης) ως εξής:

α) Κούρεμα οφειλών σε 1 έτος, εφόσον έχει επαρκή περιουσία που θα ρευστοποιήσει κατά την πτώχευση. Για το έτος αυτό ο οφειλέτης οφείλει να πληρώνει από το εισόδημα του τους πιστωτές ότι ποσό υπερβαίνει 5πλάσιο των εύλογων δαπανών διαβίωσης του (εάν περισεεύει τίποτα).
ή
β) Κόυρεμα οφειλών σε 3 έτη εφόσον ο οφειλέτης δεν διαθέτει περιουσία ή διαθέτει περιουσία μικρής αξίας την οποία και θα ρευστοποιήσει κατά την πτώχευση. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης καλείται να πληρώνει τους πιστωτές για 3 έτη το ποσό του εισοδήματος του, που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Επικοινωνήστε τώρα για την υπόθεση σας.

Διαβάστε για τις επιτυχίες μας.

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα

Επικοινωνία