Διαγραφή οφειλής προς Δημόσιο & ΕΦΚΑ ποσού 180.500€ σε ποσοστό 53%

Κατόπιν επιτυχούς διαδικασίας ρύθμισης οφειλών με το Δημόσιο, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, το γραφείο μας πέτυχε μείωση της οφειλής, κατά 180.500€.

Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 337.637€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 180.500€ (53,45%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 157.137€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση για διάρκεια 240 δόσεων (20 έτη) με τελικό επιτόκιο 3%.

Ρύθμιση οφειλής προς Δημόσιο 139.262€ σε 20 έτη

Κατόπιν επιτυχούς διαδικασίας ρύθμισης οφειλών με το Δημόσιο, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, το γραφείο μας πέτυχε ρύθμιση της οφειλής, για διάρκεια 20 ετών.

Ο πελάτης μας, ατομική επιχείρηση μεταφορών, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας, καθώς του είχαν επιβληθεί από το Δημόσιο, κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στη κύρια κατοικία του.

Ο ίδιος, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στη πληρωμή του χρέους σε 48 δόσεις που του πρόσφερε η ΑΑΔΕ και απευθύνθηκε στο γραφείο μας για να βρει λύση.

Μετά από μία επιτυχημένη διαδικασία ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, πέτυχε την ρύθμιση του χρέους σε 240 δόσεις, αντί των 48 που του πρόσφερε η ΑΑΔΕ, και κατάφερε να αδρανοποιήσει τις κατασχέσεις στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και να λειτουργήσει κανονικά την επιχείρηση του.

Διαγραφή οφειλής προς Δημόσιο 203.937€ που υπερβαίνει το 65%

Κατόπιν επιτυχούς διαδικασίας ρύθμισης οφειλών με το Δημόσιο, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, το γραφείο μας πέτυχε μείωση της οφειλής, κατά 203.937€.

Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 310.714€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 203.937€ (65,63%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 106.776€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση για διάρκεια 240 δόσεων (20 έτη) με τελικό επιτόκιο 3%.

 

Διαγραφή οφειλής προς Δημόσιο & ΕΦΚΑ 40.345€ σε ποσοστό 44%     

Κατόπιν επιτυχούς διαδικασίας ρύθμισης οφειλών με το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, το γραφείο μας πέτυχε «κούρεμα» της οφειλής, κατά 40.345€.

Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στο ποσό 91.692€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 40.345€ (44,00%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 51.347€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση για διάρκεια 240 δόσεων (20 έτη) με τελικό επιτόκιο 3%.

 

Διαγραφή οφειλής δανείου ποσού 130.377€ κατά 55,70%

Κατόπιν επιτυχούς διαδικασίας ρύθμισης οφειλών με την CEPAL HELLAS – GALAXY II FUNDING DAC, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, το γραφείο μας πέτυχε μείωση της οφειλής, κατά 130.377.

Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 234.047€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 130.377€ (55,70%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 130.670€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση για διάρκεια 420 δόσεων (35 έτη) με τελικό επιτόκιο 2,5%.

 

Διαγραφή οφειλής προς Δημόσιο & ΕΦΚΑ 26.960€

Κατόπιν επιτυχούς διαδικασίας ρύθμισης οφειλών με το Δημόσιο και τιν ΕΦΚΑ, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, το γραφείο μας πέτυχε μείωση της οφειλής, κατά 26.960€.

Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 129.199€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 26.960€ (20,87%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 102.239€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση για διάρκεια 240 δόσεων (20 έτη) με τελικό επιτόκιο 3%.

 

Διαγραφή οφειλής προς Δημόσιο & ΕΦΚΑ 20.269€

Κατόπιν επιτυχούς διαδικασίας ρύθμισης οφειλών με το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, το γραφείο μας πέτυχε μείωση της οφειλής, κατά 20.269€.

Αναλυτικά:

 • Η συνολική οφειλή του πελάτη μας ανερχόταν στα 111.660€
 • Μετά από ρύθμιση, διαγράφηκε το ποσό των 20.269€ (18,15%) 
 • Το υπόλοιπο ποσό των 91.391€, ρυθμίστηκε προς εξόφληση για διάρκεια 240 δόσεων (20 έτη) με τελικό επιτόκιο 3%.