ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ FUNDS – ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ FUND - ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

Οι περισσότεροι από τους οφειλέτες «κόκκινων δανείων», διαπραγματεύονται με τον Διαχειριστή δανείων και το Fund αντί της Τράπεζας.

Για τον σκοπό αυτό, κρίναμε σημαντικό και χρήσιμο να γράψουμε ένα άρθρο σχετικά με τις επιδιώξεις των Funds στη διαπραγμάτευση καθώς και τα κύρια σημεία που διαφέρουν με τις τράπεζες, ώστε ο οφειλέτης να είναι καλύτερα προετοιμασμένος αλλά και υποψιασμένος, όταν διαπραγματεύεται μαζί τους.

Διαχειριστές δανείων και Fund

Δύο έννοιες οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές αλλά συχνά στο μυαλό πολλών ταυτίζονται, είναι οι έννοιες του «Διαχειριστή Δανείων» και του «Fund».

Η νομοθεσία σχετικά με τα δάνεια που έχουν πωληθεί από τράπεζες σε funds, προβλέπει ότι δεν μπορεί να ταυτίζεται ο ιδιοκτήτης ενός δανείου (το Fund) με τον διαχειριστή του δανείου (π.χ.Dovalue, Intrum, Cepal κ.α.).

Συνεπώς, ο ιδιοκτήτης του δανείου που έχει πωληθεί είναι το Fund και ο Διαχειριστής του δανείου, είναι οι 22 εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και αναλαμβάνουν την διαπραγμάτευση με τον οφειλέτη, την εκτέλεση και παρακολούθηση νομικών ενεργειών (π.χ. καταγγελία συμβάσεων, έκδοση διαταγών πληρωμής, κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πλειστηριασμός κινητών & ακινήτων κ.α.).

Ενδεικτικές ονομασίες για Fund που μπορούν να συναντήσουν οι οφειλέτες, είναι τα FRONTIER ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SUNRISE I NPL FINANCE DAC, GALAXY II FUNDING DAC, GEMINI CORE SECURITISATION DAC κ.α.

Άμεση Είσπραξη – Όχι Μακροπρόθεσμες Ρυθμίσεις

Τα Funds που καθορίζουν την πολιτική εισπράξεων του Διαχειριστή δανείων στον οποίο έχουν αναθέσει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων που έχουν αγοράσει, επιθυμούν να ρευστοποιήσουν όσο πιο σύντομα γίνεται, τις εμπράγματες εξασφαλίσεις τους (ενέχυρα, προσημειώσεις κ.α.) για να μειώσουν τον χρόνο αποεπένδυσης (δηλ. τον χρόνο που το Fund θα λάβει πίσω την επένδυση του).

Αυτή ακριβώς είναι μία από τις βασικές διαφορές της Τράπεζας με το Fund, που κάνουν το τελευταίο ποιο επιθετικό ως προς την είσπραξη των δανείων μέσω νομικών ενεργειών αλλά και ποιο αδιάλλακτο για να δεχθεί μεγάλες διάρκειες ρύθμισης.

Έτσι για παράδειγμα, όταν η Τράπεζα πρόσφερε για ένα επιχειρηματικό δάνειο με εξασφάλιση ακίνητο, μία ρύθμιση που έφτανε τα 20 έτη, το Fund σε μια αντίστοιχη περίπτωση δεν θα προσφέρει ρύθμιση άνω των 10 ετών.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, το Fund μπορεί να συζητήσει ένα μεγάλο «κούρεμα» στη οφειλή, όταν ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να καταβάλει μια μεγάλη προκαταβολή και αποπληρώσει το υπόλοιπο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Πώληση ενός Δανείου σε Fund είναι μία «κακή» εξέλιξη

Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει στο ευρύ κοινό από όταν πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο της πώλησης δανείων από τις Τράπεζες σε Funds.

Ωστόσο, όπως αναφέραμε και ανωτέρω, η πώληση ενός δανείου σε Fund μπορεί να σημαίνει ποιο επιθετικές νομικές ενέργειες αλλά και ευκαιρίες σχετικά με την δυνατότητα «κουρέματος» του δανείου.

Ένα άλλο στοιχείο που ωστόσο είναι σημαντικό να αναφερθεί, είναι ότι το Fund μπορεί να λάβει ακριβώς τα ίδια «αναγκαστικά μέτρα» (π.χ. διαταγή πληρωμής, κατάσχεση κ.α.) με την Τράπεζα εναντίον του οφειλέτη ενώ και ο οφειλέτης έχει ακριβώς τις ίδιες «νομικές άμυνες» με αυτές που είχε κατά της Τράπεζας (π.χ. ανακοπή, έφεση κ.λ.π).

Διαπραγμάτευση δανείων με Funds

Το Fund προσφέρει ποιο ευέλικτες λύσεις από την Τράπεζα

Το Fund μπορεί να προσφέρει ποιο ευέλικτες λύσεις από την Τράπεζα για διαφόρους λόγους. Ένας λόγος είναι ότι το Fund δεν δεσμεύεται από το αυστηρό πλαίσιο που δεσμεύεται μία Τράπεζα, η οποία καλείται να διαχειριστεί χρήματα καταθετών που έχει δανείσει, καθώς δίνει λόγο μόνο στους μετόχους του. Ωστόσο βέβαια, οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι μέτοχοι του Fund δεν έχουν καμία πρόθεση να «χαρίσουν χρήματα» αλλά αντίθετα θα φροντίσουν να μεγιστοποιήσουν την είσπραξη από τα δάνεια που έχουν αγοράσει.

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι οι εταιρίες διαχείρισης που εκπροσωπούν τα Fund και αναλαμβάνουν την διαπραγμάτευση των δανείων με τους οφειλέτες, στελεχώνονται κυρίως από στελέχη τραπεζών που έχουν αποχωρήσει με τις εθελούσιες εξόδους των τελευταίων ετών και μεταφέρουν (θέλοντας και μη), τον συντηρητισμό της τράπεζας αλλά και μια «εχθρική» πολλές φορές προσέγγιση προς τον «αφερέγγυο» και «κακόπιστο» οφειλέτη, που δεν τήρησε την αποπληρωμή του δανείου του.  Ως αποτέλεσμα αυτού του παράγοντα, είναι πολλές φορές, οι οφειλέτες να προσπαθούν να «πείσουν» τα στελέχη των εταιρειών διαχείρισης να καταλήξουν σε μία «βιώσιμη» για αυτούς ρύθμιση των οφειλών τους.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι, ότι αν και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών που θέσπισε η Τράπεζα της Ελλάδος, προβλέπει μία γκάμα προτεινόμενων λύσεων-ρυθμίσεων που μπορεί να προτείνει στον οφειλέτη η Τράπεζα αλλά και ο Διαχειριστής δανείων – Fund, ωστόσο πολλές φορές δεν ακολουθείται. Για αυτό υπάρχει βέβαια λόγος, καθώς οι τράπεζες και κυρίως οι διαχειριστές δανείων, προτιμούν την λύση του «τελεσίγραφου» της οριστικής λύσης ρύθμισης που προτείνουν και όχι την διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας, που προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία ισότιμης διαπραγμάτευσης και εύρεσης της προσφορότερης λύσης.

Η εταιρεία διαχείρισης – Fund είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών μετά από αίτημα του οφειλέτη, ακόμη και εάν πρόκειται για καταγγελμένες δανειακές συμβάσεις (μετά το έτος 2015).

Η έγκαιρη αντίδραση του οφειλέτη

Η έγκαιρη αντίδραση του οφειλέτη, σε επιθετικές ενέργειες του Fund είναι σημαντική και πολλές φορές καθορίζει την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης του.

Μία κλασσική περίπτωση επιθετικής ενέργειας του Fund κατά του οφειλέτη είναι η καταγγελία της δανειακής του σύμβασης και εν συνεχεία η έκδοση Διαταγής Πληρωμής. Στη καταγγελία της δανειακής σύμβασης χωρίς να έχει τηρηθεί ο κώδικας δεοντολογίας, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της καταγγελίας μέχρι την τήρηση της διαδικασίας του κώδικα. Στη έκδοση της διαταγής πληρωμής, ο οφειλέτης θα πρέπει να προβεί στην έγκαιρη άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, ζητώντας την ακύρωση της καθώς και την άσκηση αναστολής, αποφεύγοντας την άμεση άσκηση αναγκαστικών μέτρων (κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων).

Αντίστοιχα με τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, ο οφειλέτης μπορεί να αντιδράσει και σε άλλες επιθετικές νομικές ενέργειες βάζοντας «φρένο» στις επιθετικότητα του Fund και κάνοντας το ποιο διαλλακτικό στη εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Φως στο τέλος του τούνελ

Η διαδικασία βιώσιμης ρύθμισης δανειακών οφειλών, ιδίως για περιπτώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη νομικές ενέργειες, μπορεί να αποδειχθεί απαιτητική τόσο σε χειρισμούς όσο και σε χρόνο. Ωστόσο, η σωστή προσέγγιση της υπόθεσης με γνώση και εμπειρία του αντικειμένου, μπορεί να οδηγήσει στη επίτευξη μιας βιώσιμης και ευνοϊκής ρύθμισης για τον οφειλέτη αποφεύγοντας τις παγίδες της επιθετικότητας του Fund.

Οι επιτυχίες μας

Επικοινωνήστε για την υπόθεση σας

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Επικοινωνία