3 ΤΡΟΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ

3 ΤΡΟΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ - SOLVDEBT

Ποια είναι η κατάσταση;

Με την ακρίβεια να αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε αγαθά, υπηρεσίες και πρώτες ύλες, εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες καλούνται να ανταποκριθούν σε συσσωρευμένα χρέη ετών προς τράπεζες και funds, Εφορία, ΕΦΚΑ και δήμους.

Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά.

Σχεδόν 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι και 2 εκατομμύρια ασφαλισμένοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπερβαίνουν τα 151 δις. ευρώ.

Πως αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι οφειλέτες;

Οι οφειλέτες είτε πρόκειται για ιδιώτες ή για επιχειρήσεις, βρίσκονται σε ένα διαρκή αγώνα για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους βρίσκοντας πρόχειρες λύσεις, μέσω επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής ή άλλων μη βιώσιμων λύσεων, που θα καταλήξουν με μαθηματική ακρίβεια, σε νέα κόκκινα δάνεια.

Ο σκοπός των οφειλετών είναι να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα όπως τις κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς, τον πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων και τις ποινικές διώξεις για οφειλές προς το Δημόσιο.

Ωστόσο, όταν η λύση είναι προσωρινή το πρόβλημα παραμένει, οδηγώντας σε ανησυχία και πολλές φορές σε απόγνωση τους οφειλέτες.

Υπάρχει λύση – Τρία εργαλεία ρύθμισης

Τρία φαίνεται να είναι τα διαθέσιμα εργαλεία των οφειλετών, για να πετύχουν μία ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών τους:

  • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, με ρυθμίσεις χρεών έως 420 δόσεις για τις τράπεζες και τα funds και ρύθμιση έως 240 δόσεις για οφειλές σε Εφορία, ΕΦΚΑ ή Δήμους, με δυνατότητα για «κούρεμα» επί του αρχικού κεφαλαίου.
  • Η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων που προσφέρεται για οφειλές προς την Εφορία και το ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενδείκνυται για μικρά ποσά οφειλών, καθώς για μεγάλα ποσά οφειλών, συνήθως δεν μπορεί να τηρηθεί.
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Κώδικα Δεοντολογίας» δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες που είναι ιδιώτες ή μικρές επιχειρήσεις, να επιδιώξουν την απευθείας ρύθμιση με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων (δηλ. Fund) να ρυθμίσουν τα δάνειά τους (δηλ. σε διμερές επίπεδο).

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι μία διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών (δηλ. εκτός δικαστηρίου) προς Τράπεζες, Funds, Δημόσιο, Ασφαλιστικά ταμεία και Δήμους, που προσφέρει ρύθμιση έως 420 δόσεις, με δυνατότητα «κουρέματος».

Από τον Ιούνιο του 2021 που πρωτοάρχισε η διαδικασία του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, φαίνεται «να έχει τρέξει πολύ νερό στο αυλάκι» με προβλήματα, διορθώσεις και βελτιώσεις ώστε σήμερα να αρχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των οφειλετών, για να δοκιμάσουν την διαδικασία, η οποία έχει πλέον παράξει κάποιες χιλιάδες ρυθμίσεις για οφειλές προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά ταμεία και Τράπεζες ή Funds.

Στη πράξη, ο εξωδικαστικός μηχανισμός φαίνεται να λειτουργεί εξαιρετικά καλά με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία (διμερή σύμβαση) καθώς αυτά υποχρεούνται να προσφέρουν ρύθμιση στον οφειλέτη.

Από την άλλη πλευρά, οι Τράπεζες και τα Funds έχουν την δυνατότητα να αρνηθούν την ρύθμιση και δεν είναι λίγες οι φορές που το κάνουν. Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές η ρύθμιση που παράγει ο αλγόριθμος της πλατφόρμας δεν ευνοεί την Τράπεζα ή το Fund. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση δανείου όπου είναι εξασφαλισμένο με ακίνητο καλής εμπορικής αξίας. Στη περίπτωση αυτή, η Τράπεζα θα προτιμήσει να προχωρήσει σε πλειστηριασμό του ακινήτου για να εισπράξει το αντίτιμο σχετικά σύντομα (συνήθως 2 έως 3 έτη) αντί να αποδεχθεί τη λύση της πλατφόρμας που θα προβλέπει ρύθμιση 35ετίας χωρίς προκαταβολή και με χαμηλό επιτόκιο.

Νέες Βελτιώσεις

‘Έρχονται νέες βελτιώσεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, με σκοπό την βελτίωση του αποτελέσματος της διαδικασίας.

Ειδικότερα:

  • Αλλάζει ο αλγόριθμος (τύπος) της πλατφόρμας,  για δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση ώστε να αυξηθεί το «κούρεμα» της οφειλής για όλους τους δανειολήπτες. Με τη νέα ρύθμιση, το «κούρεμα» αυξάνεται έως και κατά 28%, σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.
  • Ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη το επιτόκιο τις ρυθμίσεις προς Τράπεζες & Servicers-Funds. Tο σημερινό επιτόκιο για ληξιπρόθεσμα δάνεια προς Τράπεζες & Servicers είναι, Euribor1m +2,5% για εξασφαλισμένες οφειλές και συν 3 % για μη εξασφαλισμένες οφειλές. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία, το επιτόκιο  είναι ήδη 3% σταθερό για όλη την διάρκεια της ρύθμισης.
  • Πλέον, οι φορείς – μέτοχοι επιχειρήσεων που έχουν «κλείσει» και οφείλουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία, μπορούν να ρυθμίσεις τις οφειλές αυτές μέσω της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Πάγια ρύθμιση δόσεων

Για τις τρέχουσες και τακτικές οφειλές όπως ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ασφαλιστικές εισφορές, οι φορολογούμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων με κλιμακούμενο επιτόκιο ανάλογα με την διάρκεια ρύθμισης. Οι έκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρονομιάς, μπορούν να εξοφληθούν σε έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Ο φορολογούμενος έχει την δυνατότητα να «χάσει» έως μία δόση ανά 12μηνο ρύθμισης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 15%, ενώ η ρύθμιση χάνεται με 2 καθυστερημένες δόσεις.

Ρύθμιση μέσω της πλατφόρμας του «Κώδικα Δεοντολογίας»

Η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας η οποία «τρέχει» από το 2014, πλέον πραγματοποιείται μέσω του gov.gr μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας και σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της ΤτΕ.

Οι δανειολήπτες είτε πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πολύ μικρές επιχειρήσεις) έχουν πλέον πρόσβαση στην πλατφόρμα στην ενότητα «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποενότητα «Διαχείριση Οφειλών» για να ζητήσουν απευθείας από τις Τράπεζες και τους Servicers (Funds) την ρύθμιση των δανείων τους.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει όχι μόνο για τους πρωτοφειλέτες αλλά και τους  συνοφειλέτες και τους εγγυητές που έχουν συνάψει δανειακές συμβάσεις άνω των 1.000 € για φυσικά πρόσωπα και 5.000 € για πολύ μικρές επιχειρήσεις:

  • Καταναλωτικά δάνεια, Στεγαστικά δάνεια & Πιστωτικές κάρτες
  • Δάνεια ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών
  • Δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων (ο μέσος όρος κύκλου εργασιών την τελευταία 3ετία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 €).

Solvdebt - Αντί επιλόγου

Αντί Επιλόγου

Αν και φράση κλισέ, ισχύει ότι η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και δεν είναι όλες οι λύσεις για όλους.

Τα διαθέσιμα εργαλεία ρύθμισης που περιγράψαμε ανωτέρω, δεν αρκούν από μόνα τους. Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, θα πρέπει να στηρίζεται στα στοιχεία της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, ώστε η λύση που θα επιλεγεί να είναι η πιο αποτελεσματική.

Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντική η σωστή επιλογή συμβούλου που θα έχει γνώση και εμπειρία, θα ασχοληθεί με την περίπτωση σας και θα σας εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι επιτυχίες μας

Επικοινωνήστε για την υπόθεση σας

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Επικοινωνία