Εξωδικαστικός ή διαπραγμάτευση με την Τράπεζα;

Ιδού η απορία !!

Θα έλεγε κάποιος επιχειρηματίας, που μέσα από πληθώρα πηγών πληροφόρησης αλλά και παραπληροφόρησης, προσπαθεί να βγάλει μία άκρη, με τον υπέρογκο δανεισμό της επιχείρησης του.

Ως γνωστόν, ο δανεισμός που δεν εξυπηρετείται είναι ένας διαρκής πονοκέφαλος για την επιχείρηση που πέραν από το ότι είναι ένα «βαρέλι δίχως πάτο» για την ρευστότητα της, μπορεί να την οδηγήσει ακόμη και στο «κλείσιμο» από τους δανειστές της.

Οπότε σε αυτή την περίπτωση κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί,

«Ποια είναι η καλύτερη επιλογή για την ρύθμιση των δανείων της επιχείρησης μου;»

Στη ανάλυση που ακολουθεί μπορείτε να ενημερωθείτε για το ποιο είδος διαπραγμάτευσης είναι το καταλληλότερο για την περίπτωση σας.

  1. Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο της δεύτερης ευκαιρίας (ν.4738/2020), η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τις όφειλες της με όλους τους δανειστές της (Τράπεζες, Διαχειριστές Δανείων ή Δημόσιο) σε μία κοινή διαδικασία, που βάσει νόμου διαρκεί έως 2 μήνες από την υποβολή της αίτησης.

Το θετικό με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό είναι ότι οι δανειστές της επιχείρησης (χρηματοδοτικοί φορείς και Δημόσιο) καλούνται να συμμετάσχουν σε μία διαδικασία εύρεσης κοινής λύσης για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Η επιχείρηση δηλαδή, αποφεύγει να μπει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την κάθε Τράπεζα ή Διαχειριστή δανείων ξεχωριστά, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει από άποψη χρόνου ή κόστους.

Ωστόσο υπάρχουν και οι εξαιρέσεις!

Οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία, είναι αυτές που δεν είναι ενεργές (δηλαδή σε λύση ή υπό εκκαθάριση), ή/και έχουν ενταχθεί στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό για τις επιχειρήσεις (ν. 4469/2017) ή είναι πτωχευμένες ή έχουν υποβάλει αίτηση πτώχευσης ή εξυγίανσης.

Ο κρίσιμος παράγοντας εδώ, είναι η στάση που θα κρατήσει η Τράπεζα ή/και ο Διαχειριστής δανείων στη αίτηση που θα υποβάλλεται για ρύθμιση, για δύο κυρίως λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι Τράπεζες και οι Διαχειριστές δανείων, μπορούν να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία εάν δεν το επιθυμούν.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι για να εγκριθεί οποιαδήποτε πρόταση ρύθμισης οφειλών θα πρέπει να συμφωνήσει τουλάχιστον το 60% των χρηματοδοτικών φορέων (Τράπεζες & Διαχειριστές δανείων) με το 40% αυτών να έχουν ειδικό προνόμιο(π.χ. προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο).

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η εμπειρία δείχνει ότι καλό είναι πριν την υποβολή της αίτησης να έχει προηγηθεί επικοινωνία με τις Τράπεζες που εμπλέκονται, ώστε να είναι γνωστή η πρόθεση του οφειλέτη και ακόμη καλύτερα να την έχουν συζητήσει, ώστε όταν υποβληθεί η αίτηση να υπάρχει μία πιο θετική αντιμετώπιση.

Γιατί όμως μία Τράπεζα ή ένας Διαχειριστής δανείων να μην συμμετάσχει στη διαδικασία; Δεν είναι προς το συμφέρον του ίδιου του δανειστή να ρυθμιστεί το δάνειο;

Οι πιθανοί λόγοι για την μη συμμετοχή των δανειστών στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ποικίλουν.

Ένας λόγος, είναι να εκκρεμεί κάποιο δικαστήριο με την επιχείρηση (π.χ. ανακοπή ή έφεση σε Διαταγή πληρωμής που έχει εκδοθεί) και η Τράπεζα να επιθυμεί πρώτα να εκδοθεί η δικαστική απόφαση, πρώτού προχωρήσει σε συνομιλίες για ρύθμιση.

Ένας άλλος λόγος, είναι η Τράπεζα να πιστεύει ότι εάν διαπραγματευτεί απευθείας με την επιχείρηση θα πετύχει μία πιο συμφέρουσα (για αυτήν) ρύθμιση, από το να μπει στη χρονοβόρα διαδικασία συνεννόησης με τους άλλους δανειστές που μπορεί να καταλήξει σε μία ρύθμιση λιγότερο συμφέρουσα.

Ακόμη, η Τράπεζα ή ο Διαχειριστής δανείων, μπορεί να εκτιμά ότι η επιχείρηση είναι στρατηγικός κακοπληρωτής (strategic defaulter) και να μην επιθυμεί να μπει στη διαδικασία της συναινετικής λύσης αλλά να ακολουθήσει αναγκαστικές ενέργειες (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμούς σε κινητά και ακίνητα κ.α.), ιδίως εάν οι εξασφαλίσεις είναι καλής ποιότητας (π.χ. εμπορικά ακίνητα, ομόλογα κ.α.).

Ένας ακόμη λόγος, μπορεί να είναι και η ίδια διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Άλλωστε, η πρώτη εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις με τον νόμο 4469/2017 υπήρξε κατά γενική ομολογία αποτυχημένη. Χαρακτηριστικό είναι, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ), στον προηγούμενο Εξωδικαστικό Μηχανισμό επιχειρήσεων, αν και 61.587 επιχειρήσεις και Ελεύθεροι επαγγελματίες ξεκίνησαν την αίτηση, που σημαίνει έντονο ενδιαφέρον για να ρυθμίσουν, μόνο 6.861 αιτήσεις τελικά την υπέβαλαν και ακόμη λιγότερες, δηλαδή 2.097 αιτήσεις εγκρίθηκαν. Τα νούμερα αυτά υποδηλώνουν πολύ έντονο ενδιαφέρον αλλά ωστόσο, πολύ φτωχό αποτέλεσμα.

Δυστυχώς και η νέα διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δεν φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ για την περίοδο 1/6/2021 έως και 30/09/2021, 35.753 οφειλέτες ξεκίνησαν την αίτηση τους χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι κάποιος από αυτούς την έχει υποβάλει. Υπάρχουν αρκετά παράπονα όσον αφορά την λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, με αποτέλεσμα να μην οριστικοποιούνται οι αιτήσεις.

Οπότε υπάρχει ο φόβος στους ενδιαφερόμενους, ότι αν και οι προθέσεις είναι καλές, στο τέλος θα επαναληφθεί το φιάσκο του προηγουμένου Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

  1. Απευθείας Διαπραγμάτευση με την Τράπεζα ή τον Διαχειριστή Δανείων

Η λύση της απευθείας διαπραγμάτευσης με την Τράπεζα ή τον Διαχειριστή Δανείων αποδεικνύεται «μπελάς» όταν οι δανειστές είναι πολλοί, καθώς η επιχείρηση θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τον καθένα ξεχωριστά. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί στη πράξη ότι αυτός ο τρόπος είναι πιο άμεσος και οι Τράπεζες – Διαχειριστές δανείων τον προτιμούν.

Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι η επιχείρηση να συνεργαστεί με ένα σύμβουλο που ιδανικά θα διαθέτει τραπεζική γνώση και εμπειρία, ώστε ο τελευταίος να διευκολύνει την όλη διαδικασία υποστηρίζοντας την επιχείρηση να πετύχει την καλύτερη δυνατή ρύθμιση των οφειλών της.

Σε περίπτωση που οι δανειστές είναι λιγότεροι (ένας ή δύο), η διαδικασία είναι πιο σύντομη και αποδεικνύεται στη πράξη πιο άμεση και αποτελεσματική.

Το πλεονέκτημα της απευθείας διαπραγμάτευσης με την Τράπεζα ή τον Διαχειριστή δανείων είναι η άμεση επαφή.

Στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού η επαφή των συμμετεχόντων γίνεται μόνο μέσω του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, με απουσία της ανθρώπινης επαφής. Αντιθέτως, στη απευθείας επαφή με την Τράπεζα ή τον Διαχειριστή δανείων, η ανθρώπινη επαφή είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς πέραν των αντικειμενικών στοιχείων που εξετάζονται (π.χ. χρηματοοικονομική κατάσταση και περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης) σημαντικό ρόλο παίζει και η καλή ή κακή επικοινωνία με το στέλεχος της Τράπεζας (ή τον Διαχειριστή δανείων) καθώς και εάν η όλη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κυλάει ομαλά.

Επιπλέον και σε αντίθεση με την διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (η διαδικασία δεν επαναλαμβάνεται), η διαπραγμάτευση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο και η επιχείρηση έχει περισσότερες ευκαιρίες, να πετύχει μια συμφέρουσα για αυτήν ρύθμιση. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, επειδή δεν είναι τίποτα ρόδινο σε αυτή την ζωή, η ύπαρξη γραφειοκρατίας στους οργανισμούς αυτούς, μπορεί να καθυστερήσει ιδιαίτερα την διαδικασία της ρύθμισης έως και μερικούς μήνες.

Συμπέρασμα

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού αν και έχει κινηθεί στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στη εφαρμογή της, καθώς αν και ήδη «τρέχει» κάποιους μήνες και το ενδιαφέρον είναι έντονο, ωστόσο έχει «παγώσει» η όλη διαδικασία λόγω σημαντικών τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Από την άλλη μεριά, ο παραδοσιακά δοκιμασμένος τρόπος της απευθείας διαπραγμάτευσης με την Τράπεζα ή τον Διαχειριστή δανείων, έχει αποδειχθεί στη πράξη ως ο πιο αποτελεσματικός και άμεσος ενώ είναι αυτός που προτιμάει και ο ίδιος ο Δανειστής.

Σημαντική σημείωση: Το παρόν άρθρο έχει σκοπό να διευκρινίσει θέματα που αφορούν την ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών και όχι να παράσχει συγκεκριμένες συμβουλές για την ρύθμιση τους. Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά βάσει των δεδομένων της.

Ρωτήστε μας τώρα, για την περίπτωση σας!

Δείτε επίσης: 5 παγίδες στη Διαπραγμάτευση με την Τράπεζα

Δείτε επίσης: Πτώχευση Επιχειρήσεων και 2η Ευκαιρία. 10 + 1 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε.

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

Επικοινωνία