Ρύθμιση Οφειλών έως 240 δόσεις προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία

Ότι πρέπει να γνωρίζετε για την ρύθμιση των 240 δόσεων 

Το πρόβλημα

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, έχουν αποδειχθεί να είναι πραγματικό αγκάθι για χιλιάδες νοικοκυριά, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τις συνέπειες.

Οι συνέπειες του να οφείλει ένας ιδιώτης ή μια επιχείρηση ποικίλουν ανά περίπτωση και κατηγορία οφειλέτη. Ωστόσο, μπορούμε παρακάτω να αναφέρουμε τις πιο συχνές.

Επιβολή Κατάσχεσης σε τραπεζικό λογαριασμό

Στην περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία επιβάλουν κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, δεσμεύοντας το υπόλοιπο τους, για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η μόνη εξαίρεση είναι το ακατάσχετο στο ποσό των € 1.250 μηνιαίως (π.χ. μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα).

Αδυναμία Πώλησης ακινήτου

Στη περίπτωση που ένας οφειλέτης, επιθυμεί να πουλήσει το ακίνητο του, δεν θα μπορεί να λάβει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η μόνη περίπτωση να προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου, είναι να συναινέσει ώστε από το αντίτιμο της πώλησης να παρακρατηθεί το σύνολο της οφειλής του, με αποτέλεσμα είτε να μειώνεται κατά πολύ το ποσό που τελικά θα εισπράξει ή να μην εισπράξει τίποτα.

Αδυναμία μεταβίβασης ακινήτου

Κλασική είναι η περίπτωση όπου γονείς επιθυμούν να μεταβιβάσουν εν ζωή την ακίνητη περιουσία τους, στα παιδιά τους. Ομοίως με την περίπτωση της πώλησης και εδώ απαιτείται ο ιδιοκτήτης να διαθέτει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Συναλλαγές με το Δημόσιο

Είναι γνωστό ότι το Ελληνικό κράτος, εδώ και δεκαετίες, θεωρείται ο μεγαλύτερος πελάτης για πλήθος ελευθέρων επαγγελματιών και οι Επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι τεχνικές εταιρίες που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν έργα δημοσίου (π.χ. δρόμους, τεχνικά έργα κ.α.) καθώς και οι εταιρίες προμήθειας νοσοκομειακού εξοπλισμού και αναλώσιμων στα Ελληνικά δημόσια νοσοκομεία.

Όλοι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, απαιτείται να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, για να δουλέψουν με το Δημόσιο και κυρίως να πληρωθούν!

Αδυναμία για Σύνταξη

Ένα ακόμη θέμα που απασχολεί χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες είναι το θέμα της σύνταξης.

Για αυτούς που θέλουν να βγουν κάποια στιγμή στη σύνταξη και οφείλουν μεγάλα ποσά (π.χ. άνω των € 20χιλ) θα πρέπει να προνοήσουν και να μπουν σε μία διαδικασία ρύθμισης νωρίτερα, ώστε το χρέος τους να είναι διαχειρίσιμο όταν έρθει η ώρα να κάνουν την αίτηση.

Και αυτό γιατί, ο νόμος αναγνωρίζει το δικαίωμα, όταν κάποιος υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση, και οφείλει στο Ασφαλιστικό του ταμείο έως κάποιο ποσό (δηλαδή € 20χιλ, στο τέως ΟΑΕΕ, € 15χιλ στο τέως ΕΤΕΑΑ και € 6χιλ στο τέως ΟΓΑ) να μπορεί να το εξοφλήσει έως 60 μήνες. Τυχόν υπερβάλλον ποσό όμως, θα πρέπει να το εξοφλήσει εφάπαξ.

Υπάρχει ρεαλιστική λύση σε όλα αυτά;

Είναι δεδομένο, ότι συσσωρευμένες οφειλές ετών, δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο να εξοφληθούν σε 12 ή 24 δόσεις, αν και αυτές είναι οι ρυθμίσεις που προσφέρουν απευθείας το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία.

Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού να ρυθμιστούν οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία, έως 240 δόσεις με δυνατότητα διαγραφών.

Τι είναι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός και ποιες οφειλές αφορά;

Είναι μία διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο 4738/2020, της Δεύτερης Ευκαιρίας, όπου μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι ιδιώτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους προς τις Τράπεζες έως 420 δόσεις και προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία έως 240 δόσεις.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Βασική προϋπόθεση για να αρχίσει η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, είναι ο οφειλέτης να συναινέσει στη άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη περίπτωση του φυσικού προσώπου, όπου εάν είναι έγγαμος ή έγγαμη, η (ο) σύζυγος θα πρέπει να συμφωνήσει σε άρση και του δικού του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου για να προχωρήσει η διαδικασία. Η μόνη εξαίρεση είναι ο οφειλέτης να βρίσκεται είτε σε διάσταση (πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη στο μητρώο του, στη ΑΑΔΕ) είτε να είναι διαζευγμένος(η).

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις;

  • Όταν οι οφειλές προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικά ταμεία και Τράπεζες (ή Διαχειριστές δανείων) δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 €.
  • Όταν οι οφειλές προς μία μόνο Τράπεζα (ή Διαχειριστή δανείων), δεν υπερβαίνουν το 90% του συνόλου των οφειλών προς Τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία.
  • Όταν η επιχείρηση (νομικό πρόσωπο) έχει τεθεί σε Λύση ή σε Εκκαθάριση.
  • Όταν ο οφειλέτης έχει προβεί σε διαδικασία (α) επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, ή (β) πτώχευσης ή (γ) υπαγωγής στο Νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010) ή (δ) τον παλαιό Εξωδικαστικό Μηχανισμό Επιχειρήσεων (ν. 4469/2017), εκτός και αν ο οφειλέτης παραιτηθεί εγκαίρως από τις διαδικασίες αυτές.

Τι λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της ρύθμισης;

Η αίτηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, λαμβάνει υπόψη πέραν των εισοδημάτων, τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) και στην περίπτωση φυσικού προσώπου, την οικογενειακή του κατάσταση, το εισόδημα – περιουσιακή κατάσταση συζύγου και εξαρτώμενων μελών.

Πως προκύπτει η δόση που θα εγκριθεί;

Η δόση και η κατά περίπτωση διαγραφή, που θα προκύψει από το υπολογιστικό εργαλείο του νόμου, βασίζεται στα στοιχεία της αίτησης που υποβάλλονται στη ηλεκτρονική πλατφόρμα του νόμου. Ειδικότερα, το υπολογιστικό εργαλείο υπολογίζει την δόση και τον αριθμό των δόσεων (έως 420 δόσεις για οφειλές προς Τράπεζες και έως 240 δόσεις για οφειλές προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία).

Οι πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία;

Οι Τράπεζες ή οι Εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων, δεν είναι υποχρεωμένες να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να προτείνουν στον οφειλέτη ρύθμιση.

θα πρέπει να συμφωνήσει η πλειοψηφία, δηλαδή εκείνοι που εκπροσωπούν το 60% των συνολικών απαιτήσεων σε χρηματοδοτικούς φορείς και το 40% εξ αυτών που εξασφαλίζεται με υποθήκη, ή προσημείωση υποθήκης, ή ενέχυρο ή και άλλο ειδικό προνόμιο ειδικού προνομίου.

Μάλιστα οι Χρηματοδοτικοί οργανισμοί δεν είναι υποχρεωμένοι να υιοθετήσουν το αποτέλεσμα του Υπολογιστικού εργαλείου του νόμου, αλλά να προβούν στις δικές τους προτάσεις.

Αντιθέτως, το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν ρύθμιση στον οφειλέτη εάν αυτός κριθεί βιώσιμος.

Γιατί εμείς;

Γιατί να προτιμήσετε εμάς για την σύνταξη και την υποβολή της αίτησης σας, στο σύστημα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού;

  • Γιατί είμαστε πιστοποιημένοι σύμβουλοι στη διαδικασία της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Μπορείτε δηλαδή, να μας δηλώσετε επίσημα ως συμβούλους σας στην διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.
  • Έχουμε πολυετή εμπειρία και γνώση στη αναδιάρθρωση οφειλών είτε αφορά σε ρυθμίσεις οφειλών σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία ή προς Τράπεζες.
  • Έχουμε υποβάλλει δεκάδες αιτήσεις στη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού με υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Βρείτε λύση στο πρόβλημα σας και επικοινωνήστε τώρα, μαζί μας για την περίπτωση σας.

Δείτε επίσης: Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός – Απαντήσεις μέσα από 16+1 Ερωτήσεις

Δείτε επίσης: 9+1 αλήθειες για τον Νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό 2021

Επικοινωνία