Ρύθμιση σε Δημόσιο έως 240 μήνες, με τον Εξωδικαστικό.

Ποιος είναι ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός;

εξωδικαστικοσ μηχανισμοσ

Ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός στο πλαίσιο της 2ης Ευκαιρίας του Νόμου 4738/2020 ισχύει από την 1/6/2021 και δίνει την δυνατότητα σε Ιδιώτες, Ελεύθερους επαγγελματίες και Νομικά πρόσωπα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς Τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία με την δυνατότητα διαγραφών.

Τι νέο φέρνει;

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο Εξωδικαστικό Μηχανισμό (ν. 4469/2017) που αφορούσε μόνο επιχειρήσεις, τώρα μπορούν και οι ιδιώτες να υποβάλλουν μία αίτηση για συνολική ρύθμιση των οφειλών τους σε Τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία.

Ποιες είναι οι περιπτώσεις που ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός;

  1. Ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία

Εάν μία επιχείρηση, ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή ένας ιδιώτης, επιθυμεί να ρυθμίσει απευθείας τις οφειλές του σε Δημόσιο ή Ασφαλιστικά ταμεία, τότε θα του προσφερθεί μία ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων ανάλογα με την περίπτωση.

Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, η συγκεκριμένη ρύθμιση για σημαντικές οφειλές, δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή για το μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών.

Ωστόσο, η ρύθμιση των οφειλών αυτών, μέσω της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού μπορεί να φτάσει τις 240 δόσεις, με δυνατότητα διαγραφής οφειλών !   

  1. Δικαστική Διαμάχη

Η συμμετοχή του οφειλέτη στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ανεξαρτήτως αποτελέσματος, σημαίνει ότι ο ίδιος έχει την πρόθεση να ρυθμίσει και δεν είναι στρατηγικός κακοπληρωτής.

Η συμμετοχή του στη διαδικασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ισχυρό επιχείρημα απέναντι σε ένα δικαστήριο που έχει ο οφειλέτης είτε με το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά ταμεία ή και τις Τράπεζες, για να προστατέψει τα περιουσιακά του στοιχεία από κατασχέσεις και πλειστηριασμό.

  1. Λήψη Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας

Ως γνωστόν, η εν ισχύ ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα είναι απαραίτητες, για μια σειρά από συναλλαγές όπως η μεταβίβαση ακινήτου, η είσπραξη χρηματικών ποσών από το κράτος κ.α.

Στη περίπτωση μεγάλων οφειλών προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, η ύπαρξη ρύθμισης τους είναι απαραίτητη για την λήψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

  1. Πολλοί πιστωτές και πολλαπλές οφειλές

Η διαδικασία αυτή είναι ιδανική για περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης χρωστάει σε πάνω από δύο πιστωτές (είτε πρόκειται για Τράπεζες ή και Δημόσιο).

Κανονικά, ο οφειλέτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάθε πιστωτή ξεχωριστά για να συμφωνήσει μία ρύθμιση των οφειλών του, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει από την άποψη χρόνου, κόστους και αποτελέσματος (μη ρεαλιστική ρύθμιση).

Με την αίτηση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ο οφειλέτης «καλεί» όλους τους πιστωτές να συμμετάσχουν σε μία κοινή διαδικασία, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να προκύψει μία κοινή ρύθμιση με την ψήφο της πλειοψηφίας των πιστωτών.

Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να απορρίψει την ρύθμιση που θα προκύψει, εάν δεν την κρίνει συμφέρουσα.

Εάν κάνω αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, μπορεί να μου συμβεί κάτι αρνητικό;

Τίποτα απολύτως.

Ο οφειλέτης είτε είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο, δεν έχει καμία είδους νομικής φύσης συνέπεια, ακόμη και εάν στο τέλος της διαδικασίας, αρνηθεί την πρόταση αναδιάρθρωσης που θα του προταθεί από τους πιστωτές.

Τυχόν άρνηση του, οι πιστωτές θα την αξιολογήσουν με τον ίδιο τρόπο που θα το έκαναν εάν μιλούσαν απευθείας με τον οφειλέτη.

Αντιθέτως, από την υποβολή της αίτησης και για όσο διαρκέσει η διαδικασία (maximum 2  μήνες από την υποβολή της αίτησης στη ηλεκτρονική πλατφόρμα), ο οφειλέτης-αιτών λαμβάνει νομική προστασία από καταδιωχτικά μέτρα των πιστωτών του και την συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη αναφορικά με τις οφειλές που ζητείται η ρύθμιση.

Εξαίρεση, αποτελεί η περίπτωση του πλειστηριασμού που έχει προγραμματιστεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στη ηλεκτρονική πλατφόρμα καθώς και οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια της διενέργειας του πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (π.χ. κατάσχεση).

Έχει αποτόλεσμα ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός;

Δεχόμαστε πολλά ερωτήματα από ενδιαφερομένους εάν λειτουργεί όντως η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού και εάν όντως βγαίνουν ρυθμίσεις ή απλώς είναι άλλη μία ανεπιτυχής απόπειρα από το κράτος για την ρύθμιση οφειλών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού στο πλαίσιο του νόμου της Δεύτερης ευκαιρίας (ν. 4738/2020), βρίσκεται σε λειτουργία από την 1/6/2021.

Μάλιστα έως τον Νοέμβριο του 2021, η πλατφόρμα είχε παρουσιάσει διάφορα τεχνικά προβλήματα, ωστόσο έκτοτε η πλατφόρμα έχει βγάλει εκατοντάδες μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, λύνοντας το πρόβλημα εκατοντάδων οφειλετών, ενώ κάποιες χιλιάδες βρίσκονται ήδη στη διαδικασία.

Μπορεί ο οφειλέτης να κάνει την αίτηση στη ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού;

Ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να κάνει μόνος του την αίτηση.

Ωστόσο, η συμπλήρωση της αίτησης απαιτεί τεχνικές γνώσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν υποβάλεις την αίτηση, δεν μπορείς να υποβάλεις άλλη για τουλάχιστον 12 μήνες μετά, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Άλλωστε τα επίσημα νούμερα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι αποκαλυπτικά.

Από την 1/6/2021 που άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού έως την 28/2/2022, περίπου 48 χιλιάδες οφειλέτες έχουν εισέλθει και ανοίξει την αίτηση, ενώ μόλις 2 χιλιάδες την έχουν υποβάλει οριστικά. Δηλαδή μόλις το 4%.

Τι θα πρέπει να προσέξω στη επιλογή Συμβούλου;

Ο σύμβουλος που θα εμπιστευτείτε θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος για αυτή την διαδικασία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους, η οποία και εποπτεύει την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Πέραν της εξειδίκευσης και γνώσης της διαδικασίας που διαθέτει ο πιστοποιημένος σύμβουλος, έχει πρόσβαση σε πλήρη τεχνική υποστήριξη από τηλεφωνικό κέντρο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ που εξυπηρετεί αποκλειστικά πιστοποιημένους συμβούλους του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Η σωστή συμπλήρωση της αίτησης και η υποβολή της είναι κρίσιμη, καθώς στη περίπτωση ανακριβειών ή ελλείψεων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απορριφθεί εξαρχής και ο οφειλέτης να πρέπει να περιμένει 12 μήνες για να υποβάλει ξανά αίτηση.

Γιατί Εμείς;

Γιατί είμαστε μία ομάδα πιστοποιημένων συμβούλων στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού και μπορούμε υπεύθυνα, αξιόπιστα και έγκυρα να σας υποστηρίξουμε σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας.

Άλλωστε έχουμε υποβάλει δεκάδες αιτήσεις με υψηλά ποσοστά επιτυχίας, για αυτές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αλλά όχι μόνον αυτό.

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στο χρηματοοικοινομικό τομέα (Τράπεζες, συμβουλευτικές υπηρεσίες), χειριζόμενοι με επιτυχία πλήθος υποθέσεων και μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε αποτελεσματικά για να λύσετε μόνιμα και οριστικά το πρόβλημα του υπερδανεισμού που σας ταλαιπωρεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την περίπτωση σας.

 

Διαβάστε επίσης: 9+1 αλήθειες για τον Νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό 2021

Επισκεφθείτε την Αρθρογραφία, για περισσότερα θέματα σχετικά με την ρύθμιση οφειλών.

Επικοινωνία