Ομπρέλα για Κατασχέσεις, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Το πρόβλημα

Η περίοδος της πανδημίας αλλά και αυτή την ακρίβειας που βιώνουμε, έχουν οδηγήσει χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε συσσωρευμένα χρέη προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία.

Μία από τις πιο σοβαρές συνέπειες αυτών των χρεών, είναι η επιβολή καταδιωχτικών μέτρων εναντίον του οφειλέτη, με ένα από τα πιο συνηθισμένα εξ αυτών, να είναι η κατάσχεση Τραπεζικών λογαριασμών.

Οι συνέπειες

Για έναν επαγγελματία ή μια επιχείρηση, η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών με τους οποίους πληρώνει και εισπράττει, πέραν του ότι οδηγεί σε απώλεια φήμης στους πελάτες και τους προμηθευτές του, μπορεί να την οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία και σε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, με τον κίνδυνο η επιχείρηση να αναγκαστεί να βάλει «λουκέτο».

Μάλιστα, την κατάσχεση των λογαριασμών την μαθαίνει ξαφνικά ο οφειλέτης, όταν επισκέπτεται τη Τράπεζα, καθώς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία, δεν του κοινοποιούν την απόφαση της κατάσχεσης.

Η Λύση

Εδώ, μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα και με ρεαλιστικό τρόπο ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός (δες τι είναι εδώ).

Ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός δρα προληπτικά και μπορεί να αποτρέψει την επιβολή κατάσχεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη, καθώς από την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο οφειλέτης απολαμβάνει πλήρη νομική προστασία (εκτός και αν έχει ήδη προγραμματισθεί πλειστηριασμός).

Ωστόσο τι γίνεται στη περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς;

Ο νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (ν.4738/2022) προβλέπει ξεκάθαρα ότι με την υποβολή της αίτησης αναστέλλεται και η συνέχιση των καταδιωχτικών μέτρων επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 18).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (δηλαδή την παρέλευση των 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης στη ηλεκτρονική πλατφόρμα) συνεχίζεται η νομική προστασία;

Στην περίπτωση που προκύψει ρύθμιση από την διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, τότε από την ημερομηνία ισχύος της έγκρισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης, ισχύουν τα ακόλουθα ως προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία (άρθρο 23).

  • «αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης»,
  • «αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται».
  • «κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι:

α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει αυτής,

β) έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και

γ) έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, μετά από αίτηση του οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις. Οι κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για οφειλές υπαγόμενες στη σύμβαση, αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού προς καταβολή στο Δημόσιο ποσού της σύμβασης. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο, δεν επιστρέφονται».

Το συμπέρασμα

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, μπορεί να αποδειχθεί μεταξύ άλλων, πολύτιμο εργαλείο για την νομική προστασία του οφειλέτη έναντι των δανειστών του.

Το παράδειγμα της κατάσχεσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Ελεύθερου επαγγελματία και της επιχείρησης, είναι χαρακτηριστικό.

Ποια η εναλλακτική στο εργαλείο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού;

Η απευθείας ρύθμιση μέσω του Λογιστή των οφειλών αυτών, σε 12 δόσεις (!) που για τους περισσότερους οφειλέτες, είναι ανεφάρμοστο σενάριο.

Τι μπορώ να κάνω;

Ενημερωθείτε υπεύθυνα από πιστοποιημένους συμβούλους στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, για την περίπτωση σας.

Γιατί εμείς;

Γιατί είμαστε μία πολύ-επιστημονική ομάδα έμπειρων στελεχών, και έχουμε «τρέξει» δεκάδες αιτήσεις με τον Νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ιδιαίτερα σε οφειλές Δημοσίου και Ασφαλιστικών ταμείων.

Επικοινωνήστε τώρα, για την περίπτωση σας.

Επικοινωνία